HALLITUS / STYRELSEN 2018

Valitut 2017–2018:
Varsinainen / Ordinarie - Varajäsen / Suppleanter
Gretel Johansson - Satu Lindqvist
Martti Leskelä - Yvonne Varis
Seppo Sundman - Merja Hellbom

Valitut 2018-2019:
Varsinainen / Ordinarie - Varajäsen / Suppleanter
Hannu Larinen - Gunilla Starck
Martin Glader - Tanja Lempinen
Anna Luhtasela - Reija Mettovaara

Puheenjohtaja / Ordförande: Marianne Liitelä

_______________________________________________________________________

Jäsenkirjeet / Medelemsbrev

Jäsenkirje 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
Medlemsbrev 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018

Jäsenkirje 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017

Medlemsbrev 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017

Jäsenkirje 1/2016, 2/2016 , 3/2016
Medlemsbrev 1/2016, 2/2016 , 3/2016

Jäsenkirje 1/2015 , 2/2015 , 3/2015
Medlemsbrev 1/2015, 2/2015 , 3/2015

Jäsenkirje 1/2014, 2/2014, 3/2014
Medlemsbrev 1/2014, 2/2014, 3/2014

Jäsenkirje 2/2013
Medlemsbrev 2/2013

_____________________________________________________________________

Toimintasuunnitelmat / Verksamhetsplan

Toimintasuunnitelma 2019
Verksamhetsplan 2019

Toimintasuunnitelma 2018
Verksamhetsplan 2018

Toimintasuunnitelma 2017
Verksamhetsplan 2017

Toimintasuunnitelma 2016
Verksamhetsplan 2016

Toimintasuunnitelma 2015
Verksamhetsplan 2015

Toimintasuunnitelma 2013
Verksamhetsplan 2013Yhdistyksen säännöt