UNCAN

KULTTUURIKLUBI Uncanilla perjantai-iltaisin klo 16.30–20.30 alkaen 15.9.2017.

Kulttuuriklubin tarkoituksena on tutustuttaa nuoria kulttuurin eri muotoihin. Kyläyhdistys on jälleen tilannut kurssin Plattform ry:ltä. Kurssia vetävät eri alojen ammattilaiset: Anna Luhtasela (teatteri), Olli Kari (musiikki), Annika Lintervo (kuvataide) ja Inka Yli-Tepsa (kuvataide). Kurssin sisältö rakentuu nuorten toiveiden mukaan ja kevään klubi-illoissa on tarkoitus tuottaa, synnyttää ja jättää käden jälkiä.

Lisätietoja Kulttuuriklubista: Anna Luhtasela, p. 0400 808 737.

Klubi-iltoihin tarvitaan lisää vapaaehtoisia aikuisia ”valvojiksi”. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen nuorisotoiminnasta vastaavaan Anna Luhtaselaan, anna.luhtasela (at) gmail.com tai p. 0400 808 737.

* * * * *

KULTURKLUBBEN i Uncan på fredakvällar kl. 16.30 – 20.30 från 15.9.2017.

Till verksamheten behöver vi flera vuxna ”övervakare”. Den som är intresserad kan kontakta föreningens ungdomsansvariga Anna Luhtasela, anna.luhtasela (at) gmail.com eller t. 0400 808 737.


______________________________________________________________________________________

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys haluaa vaikuttaa nuorison mielekkäiden vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä nuorison, heidän perheiden, koti- ja kouluyhdistyksen sekä kaupungin nuorisotoiminnasta vastaavien kanssa.

Pojo kyrkoby byföreningen vill verka för att utveckla meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för ungdomen. Det görs i samarbete med ungdomarna, deras familjer, hem- och skolaföreningarna och ungdomsarbetsansvariga i staden.