UNCAN

Kyläyhdistys on pitänyt Pohjan nuorisotalo Uncania avoinna perjantai-iltaisin. Toiminta on ollut nyt syksyn tauolla, sillä meillä ei ole toiminnasta vastuunottavaa vapaaehtoista. Asiasta kiinnostuneet ottakaahan yhteyttä ja ilmoittautukaa: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755.


Föreningen har hållit ungdomslokalen Uncan öppen under fredagskvällar. Vi har nu ett uppehåll i verksamheten eftersom vi intet har frivilliga som tar ansvar för verksamheten. Den som är intresserad ombes kontakta Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
______________________________________________________________________________________

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys haluaa vaikuttaa nuorison mielekkäiden vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä tapahtuu yhteistyössä nuorison, heidän perheiden, koti- ja kouluyhdistyksen sekä kaupungin nuorisotoiminnasta vastaavien kanssa.

Pojo kyrkoby byföreningen vill verka för att utveckla meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för ungdomen. Det görs i samarbete med ungdomarna, deras familjer, hem- och skolaföreningarna och ungdomsarbetsansvariga i staden.