VUODEN KYLÄLÄINEN 2018: JONI GRUNDSTRÖM
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n hallitus on jälleen nimennyt Vuoden Kyläläisen ja valinta julkistettiin syyskokouksessa. Vuoden 2018 Vuoden Kyläläiseksi nimettiin DeliTukun kauppias ja ravintoloitsija Joni Grundström.

Kyläyhdistyksen hallitus perustelee valintaansa: Grundström on ollut kuluneen vuoden aikana mukana suurella sydämellä kylän yhteisissä asioissa. Vuoden alussa hän oli mukana järjestämässä hätäapukeräystä Gumnäsin rivitalopalossa kotinsa menettäneiden auttamiseksi, hän on ollut esimerkillisenä kylän toimijana mukana kylän yhteisissä tapahtumissa kuten Pohjan Päivässä ja tulevissa Joulumarkkinoissakin ja Grundström ojensi välittömästi auttavan kätensä, kun lokakuussa lakon aikana koululaisille toteutettiin yhteisvoimin Ravintolapäivät. Kyläläisten keskuudesta on tullut myönteistä palautetta siitä, kuinka Grundström kirjaimellisesti avaa DeliTukun ovet, kun joku tarvitsee apua, ja että hän on innokkaana mukana uusissa ideoissa vahvistaen omalla toiminnallaan kyläläisten yhteistoimintaa.

ÅRETS BYBO 2018: JONI GRUNDSTRÖM
Pojo kyrkoby byförening rf:s styrelse har igen utsett Årets Bybo. Valet tillkännagavs vid föreningens
årsmöte 7.11. Till Årets Bybo 2018 utsågs DeliTukkus handelsman och restauratör Joni Grundström.
Styrelsens motivereing är som följer: Grundström har under det gångna året med ett stort hjärta deltagit i
byns gemensamma projekt. I början av året deltog han i att ordna nödhjälpsinsamlingen för att hjälpa dem som förlorade sina hem vid radhusbranden i Gumnäs. Han har på ett förtjänstfullt sätt medverkat vid byns gemensamma evenemang såsom Pojodagen och också vid Julmarknaden. Grundström räckte omedelbart ut en hjälpande hand när det under den senaste strejken ordnades en restaurangdag för skoleleverna. Bland byborna är Grundström känd för att bokstavligen alltid öppna DeliTukkus dörrar när hjälp behövs. Han är också engagerad i nya tankegångar för att med sin insats stärka samverkan mellan byborna.

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen hallitus on nimittänyt Pohjan VPK:n Vuoden Kyläläiseksi 2017! Onnea ja kiitos VPK:lle upeasta työstä!

Pojo kyrkoby byförenings styrelse har utnämnt Pojo FBK till Årets Bybo 2017! Grattis och tack för det utmärkta jobbet!


VPK:lta palkintoa pokkaamassa Kimmo Wiman ja Mervi Lindholm.

Vuoden kyläläinen 2016: Yvonne Varis (kuvassa)

Vuoden kyläläinen 2015: Martin Glader

Vuoden kyläläinen 2014: Jan Westman

Kyläyhdistyksen hallitus on vuodesta 2014 nimennyt Vuoden kyläläiseksi henkilön, joka työllään edesauttaa kyläläisten hyvinvointia, luo positiivsta kehitystä kirkonkylässä, nostattaa kirkonkylän imagoa. Vuoden kyläläiseksi valitaan henkilö, joka ansaitsee suuret kiitokset!