Pohjan Kyläfoorumi - Pojo Byforum

Pohjan Kyläfoorumi - Pojo Byaforum 8.5.2024

Pohjan Kyläfoorumi ke 8.5. klo 17.00 Pohjan kirjastossa: Palveluverkkoselvitys ja Pohjan kirkonkylän monitoimitalo

Keskustelemme teknisen johtajan Jan Gröndahlin ja sivistys- ja hyvinvointijohtajan Tina Nordmanin kanssa palveluverkkoselvityksestä ja Pohjan kirkonkylään suunnitellusta uudesta monitoimitalosta.

Pohjan kirkonkylä on nimitetty Uudenmaan vuoden kyläksi 2024, joten tarjolla on myös kakkua ja kahvia!

Pohjan Kyläfoorumin jälkeen pidetään Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen kevätkokous noin klo 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

* * *

Pojo Byaforum ons 8.5 kl. 17.00 i Pojo biblioteket: plan för servicenätet och flerfunktionshus i Pojo kyrkoby

Vi kommer att diskutera en uppdaterad plan för servicenätet och flerfunktionshus i Pojo kyrkoby med teknisk direktör Jan Gröndahl och bildnings- och välfärdsdirektör Tina Nordman.

Pojo kyrkoby har nominerats till Årets by 2024 i Nyland, så det kommer också finnas tårta och kaffe!

Efter Pojo Byaforum hålls Pojo kyrkoby byföreningens vårmöte med start ca. kl. 18.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Välkommen!

Pohjan Kyläfoorumi kutsutaan tarvittaessa koolle. Edelliset Kyläfoorumit on järjestetty 7.2., 17.4. ja 11.9.2019.

Pojo Byforum sammankallas vid behov. Tidigare Byforum har hållits den 7.2., 17.4. och 11.9.2019.