Vuoden kyläläinen - Årets bybo

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n hallitus nimeää vuosittain Vuoden Kyläläisen. Vuoden 2022 Vuoden Kyläläiseksi nimettiin Pohjan Tassut. Kyläyhdistyksen hallitus perustelee valintaansa sillä, että Pohjan Tassut on hyvä esimerkki 4. sektorin toimijasta eli ei-yhdistyksestä, jossa vapaaehtoiset asiasta kiinnostuneet kyläläiset tarttuvat toimeen. Pohjan Tassut -ryhmä perustettiin pelastamaan Pohjan koirapuistoa. Kylän koiraharrastajat ovat tehneet hoitosopimuksen kaupungin kanssa koirapuistosta ja he huolehtivat puistosta. Pohjan Tassuilla on Whatsapp-ryhmä, jossa tassulaiset sopivat talkoista ja puistotreffeistä. Pohjan Tassuilla on myös omat www-sivut. 

Pojo kyrkoby byförening rf:s styrelse utser varje år Årets Bybo. Till Årets Bybo 2022 har utsetts Pojo Tassarna. Byföreningens styrelse motiverar valet med att Pojo Tassar är ett bra exempel av fjärde sektorn alltså en icke förening, i vilken frivilliga intresserade tar itu med saken. Gruppen Pojo tassar grundades för att rädda hund parken i Pojo. Byns hund aktiva har gjort ett skötselavtal av hund parken med staden. Pojo tassar har en Whatsapp grupp, där tassarna kommer överens om träffar och talkon. Pojo Tassar har en egen internetsida. 

Roger Sundström, Pohjan Tassut

Kyläyhdistyksen hallitus on vuodesta 2014 nimennyt Vuoden kyläläiseksi henkilön, joka työllään edesauttaa kyläläisten hyvinvointia, luo positiivista kehitystä kirkonkylässä, nostattaa kirkonkylän imagoa. Vuoden kyläläiseksi valitaan henkilö, joka ansaitsee suuret kiitokset!

Vuoden kyläläinen 2022 - Årets Bybo 2022: Pohjan Tassut, Pojo Tassarna
Vuoden kyläläinen 2021 - Årets Bybo 2021: Jari Sopen-Luoma
Vuoden kyläläinen 2020 - Årets Bybo 2020: Tarja Lindström ja/och Katri Forsman
Vuoden kyläläinen 2019 - Årets Bybo 2019: Leif Lindman
Vuoden nuori kyläläinen 2019 - Årets unga bybo 2019: Valtteri Meretniemi
Vuoden kyläläinen 2018 - Årets Bybo 2018: Joni Grundström
Vuoden kyläläinen 2017 - Årets Bybo 2017: Pohjan VPK, Pojo FBK
Vuoden kyläläinen 2016 - Årets Bybo 2016: Yvonne Varis
Vuoden kyläläinen 2015 - Årets Bybo 2015: Martin Glader
Vuoden kyläläinen 2014 - Årets Bybo 2014: Jan Westman