Vuoden kyläläinen - Årets bybo

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:n hallitus nimeää vuosittain Vuoden Kyläläisen. Vuoden Kyläläiseksi 2023 nimettiin Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten tuki ry. Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten tuki ry on toiminut lähes 20 vuotta. Yhdistys on kaksikielinen ja toimii Karjaan ja Pohjan alueella. Useamman vuoden ajan yhdistys on parantanut ikäihmisten hyvinvointia erilaisilla ryhmillä, toiminnalla tai tempauksilla. Viimeisin ja suosion saavuttanut on tänä vuonna valmistunut seniorikuntosali Mariakodin yhteyteen. Tämä toteutettiin yhdessä kaupungin kanssa. Yhdistyksen panos tämän toetutumiseen oli suuri. Tämä on osoitus kolmannen sektorin tärkeydestä, kun luomme monipuolista toimintaa kuntalaisille. 

Pojo kyrkoby byförening rf:s styrelse utser varje år Årets Bybo. Till Årets Bybo 2023 utsågs Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf. Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf har varit verksam i nästan 20 år. Föreningen är tvåspråkig och verkar i Karis och Pojo. Föreningen har under flera år förbättrat äldres välbefinnande genom olika grupper, aktiviteter eller kampanjer. Den senaste och mycket populär är seniorkonditionssalen vid Mariahemmet, som blev färdig i år. Detta genomfördes tillsammans med staden. Föreningen bidrog i hög grad till att detta blev verklighet. Detta visar hur viktig den tredje sektorn är, då man förverkligar mångsidiga aktiviteter för kommuninvånarna.

Monica Ahlfors, Suvi Seppänen, Anne-Maj Paldanius-Rehn

Kyläyhdistyksen hallitus on vuodesta 2014 nimennyt Vuoden kyläläiseksi henkilön, joka työllään edesauttaa kyläläisten hyvinvointia, luo positiivista kehitystä kirkonkylässä, nostattaa kirkonkylän imagoa. Vuoden kyläläiseksi valitaan henkilö/henkilöt, yhdistys tai yritys, joka ansaitsee suuret kiitokset!

Vuoden kyläläinen 2023 - Årets Bybo 2023: Karjaan ja Pohjan Ikäihmisten tuki ry, Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf
Vuoden kyläläinen 2022 - Årets Bybo 2022: Pohjan Tassut, Pojo Tassarna
Vuoden kyläläinen 2021 - Årets Bybo 2021: Jari Sopen-Luoma
Vuoden kyläläinen 2020 - Årets Bybo 2020: Tarja Lindström ja/och Katri Forsman
Vuoden kyläläinen 2019 - Årets Bybo 2019: Leif Lindman
Vuoden nuori kyläläinen 2019 - Årets unga bybo 2019: Valtteri Meretniemi
Vuoden kyläläinen 2018 - Årets Bybo 2018: Joni Grundström
Vuoden kyläläinen 2017 - Årets Bybo 2017: Pohjan VPK, Pojo FBK
Vuoden kyläläinen 2016 - Årets Bybo 2016: Yvonne Varis
Vuoden kyläläinen 2015 - Årets Bybo 2015: Martin Glader
Vuoden kyläläinen 2014 - Årets Bybo 2014: Jan Westman