Hallitus - Styrelse 2024

varsinainen - ordinarie / varajäsen - suppleanter
Roger Sundström / Hanna Pirttinen
Tanja Lempinen / Reija Mettovaara
Jari Sopen-Luoma / Gunilla Starck
Hannu Larinen / Anna Andersson
Sepi Sundman / Katja Berg

Puheenjohtaja - ordförande: Marianne Liitelä

Kunniapuheenjohtaja - hedersordförande: Martin Glader


Yhdistyksen säännöt - Föreningens stadgar