Tori - Torget

Toripäivä: Perjantai-iltapäivisin
Mm. kalakauppias on paikalla klo 12-15.30
 - Magnus Lignell, ammattikalastaja, p. 040 501 5921

Torgdag: Fredag eftermiddag
Bl.a. fisk säljs kl. 12-15.30
 - Magnus Lignell, yrkesfiskare, t. 040 501 5921

Toripaikkavaraukset ja kyselyt - Reserveringar och förfrågningar: 
Marianne Liitelä, p./t. 040 580 8755, marianne.l(at)hotmail.fi

Raaseporin kaupunki on myöntänyt kyläyhdistykselle käyttöoikeuden torialueeseen ajalle 1.1.2022-31.12.2026. Sopimuksen mukaan kyläyhdistys muun muassa hoitaa torimyyntipaikkojen varaukset, ylläpitää varaus- ja tapahtumakalenteria ja toritoimintaa koskevia ohjeita, vastaa torin kehittämisestä ja markkinoinnista ja toimii yhteystahona kaupungin toritoiminnan osalta. Kaupunki vastaa edelleen torialueen kunnossapidosta, jätehuollosta ja sähkökustannuksista.
Raseborgs stad har gett byföreningen dispositionsrätten till torget för tiden 1.1.2022–31.12.2026. Enligt överenskommelsen skall byföreningen bland annat sköta om torgplatsreserveringen, upprätthållandet av en reserverings- och evenemangskalender och uppgörandet av regler för torgverksamheten, samt svara för att utveckla och marknadsföra torgverksamheten och fungera som kontakt till stadens torgfunktion. Staden svarar fortsättningsvis för torgets underhåll och rengöring och för elkostnaderna.