Pohjan kirkonkylä on ehdolla Uudenmaan Vuoden Kyläksi 2024 - Pojo kyrkoby är en kandidat till Årets by i Nyland 2024

26.2.2024

Valintaraati, johon kuuluu edustajia Uudenmaan liitosta, Uudenmaan Kylät ry:stä ja SILMU-kylistä kokoontuu maaliskuun puolella ja vuoden kylä julkistetaan sen jälkeen. Itse palkitsemistilaisuudesta sovitaan yhdessä kylän kanssa.

Lisätietoa

Juryn, som består av representanter för Nylands förbund, Nylands Byar rf och SILMU byar, sammanträder i mars och efter det offentliggörs Årets by. Själva prisutdelningen avtalas tillsammans med byn.

Mera info⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠