Raaseporin nuorisopalkinto Pohjan kirkonkylän kyläyhdistykselle - Raseborgs ungdomspris till Pojo kyrkoby byförening

20.2.2022

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys, joka täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta, saa palkinnon työstään nuorison hyväksi. Kyläyhdistys pitää Pohjan nuorisotilan auki perjantaisin vapaaehtoisvoimin. Kyläyhdistys on myös tärkeä toimija Pohjan skeittipuiston rakentamisessa ja osallistuu myös sen rahoitukseen runsaalla kolmasosalla. Kyläyhdistys on toteuttanut Gumnäsiin myös frisbeegolfradan, jossa on erikseen nuorille kids-rata. Raaseporin nuorisovaltuuston mukaan kyläyhdistys on tehnyt erittäin hyvää Pohjan ja Raaseporin nuorten hyväksi, ja kyläyhdistys kuuntelee nuoria ja ottaa heidät mukaan toimintaansa.

Pojo kyrkoby byförening, som år firar tio år, får pris för föreningens arbete för ungdomar. Föreningen håller frivilligt stadens ungdomsgård i Pojo öppen på fredagar. Pojo kyrkoby byförening är också en viktig aktör i byggandet av Pojo skejtpark och står bland annat för drygt en tredjedel av finansieringen. Föreningen har också gjort en frisbeegolfbana med juniorbanor i Gumnäs. Raseborgs ungdomsfullmäktige anser att Pojo kyrkoby byförening har gjort mycket bra saker för ungdomarna i Pojo och Raseborg och att föreningen lyssnar och inkluderar ungdomar i sin verksamhet.

Svenska Yle 18.2.
https://svenska.yle.fi/a/7-10013163

EU 18.2.
https://etela.com/…/bromarvin-kylatoimikunnalle-vuoden…/…

Raaseporin kaupungin Palkintoseremonia - Premieringstillfälle 18.2.2022
https://www.facebook.com/raseborgraasepori/videos/1636100626728095